Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espanja) on esittänyt 20.11.2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) v. BT

(asia C-843/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Vastapuoli: BT

Ennakkoratkaisukysymys

Onko unionin oikeuden vastaiseksi katsottava yleisen sosiaaliturvalain (Ley General de la Seguridad Social) 208 §:n [1 momentin] c kohdan kaltainen kansallinen oikeussääntö, jossa edellytetään kaikkien niiden yleisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuuluvien osalta, jotka haluavat siirtyä vapaaehtoisesti varhennetulle vanhuuseläkkeelle, että yleisesti sovellettavan järjestelmän mukaisesti laskettava eläke muodostuu ilman eläkkeen täydentämiseksi maksettavia lisiä vähintään vähimmäiseläkkeen suuruiseksi, koska tämä syrjii välillisesti yleisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuuluvia naisia, sillä sääntöä sovelletaan huomattavasti useammin naisiin kuin miehiin?

____________