Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanyolország) által 2019. november 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)kontra BT

(C-843/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Az alapeljárás felei

Felperes: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Alperes: BT

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a közösségi joggal az olyan nemzeti szabályozás, mint a 2015. évi ley General de la Seguridad Social (a társadalombiztosításról szóló általános törvény) 208. cikke 1. bekezdésének c) pontja, amely az általános rendszerbe tartozó összes biztosított számára előírja, hogy ahhoz, hogy saját döntése alapján előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását kérhesse, a kifizetendő nyugdíjnak – amelyet a minimumösszegre történő kiegészítés nélkül az általános rendszer szerint számolnak ki – legalább a nyugdíjminimum összegével kell megegyeznie; tekintve, hogy ez közvetett hátrányos megkülönböztetést jelent az általános rendszerben biztosított nőkre nézve, mivel jóval nagyobb arányban alkalmazzák nőkkel, mint férfiakkal szemben?

____________