Language of document :

2019 m. lapkričio 20 d. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) / BT

(Byla C-843/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Atsakovė: BT

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Bendrijos teisę draudžiama nacionalinė nuostata, kaip antai 2015 m. Bendrojo socialinės apsaugos įstatymo 208 straipsnio [1 dalies] c punktas, pagal kurią iš visų pagal Bendrąją sistemą apdraustų asmenų reikalaujama, kad pageidaujant savo noru iš anksto išeiti į pensiją jų gautina pensija, apskaičiuojama pagal įprastą sistemą be minimalių priedų, būtų bent lygi minimaliai pensijai, taip netiesiogiai diskriminuojant pagal Bendrąją sistemą apdraustas moteris, nes minėta nuostata taikoma daug didesniam skaičiui moterų nei vyrų?

____________