Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. novembrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spānija) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

(Lieta C-843/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Atbildētāja apelācijas instancē: BT

Prejudiciālie jautājumi

Vai tāda valsts tiesību norma kā 2015. gada Ley General de la Seguridad Social 208. panta c) apakšpunkts, kura prasība ir, ka visiem vispārējās shēmas dalībniekiem, lai tie varētu priekšlaicīgi pensionēties pēc pašu vēlēšanās, izmaksājamajai pensijai, kas ir aprēķināta saskaņā ar parasto kārtību bez piemaksām, ir jābūt vismaz minimālās pensijas apmērā, ir pretrunā Savienības tiesībām, ciktāl ar to netieši tiek diskriminētas sievietes, kas ir vispārējās shēmas dalībnieces, jo šādu sieviešu skaits ir daudz lielāks nekā vīriešu skaits?

____________