Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spania) la 20 noiembrie 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

(Cauza C-843/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Părțile din procedura principală

Recurent: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Intimată: BT

Întrebările preliminare

Este contrară dreptului comunitar o dispoziție națională precum articolul 208 [alineatul 1] litera c) din Ley General de la Seguridad Social [Legea generală privind securitatea socială] din 2015, care impune tuturor persoanelor afiliate la regimul general, pentru a se putea pensiona anticipat în mod voluntar, condiția ca valoarea pensiei pe care urmează să o încaseze, calculată conform sistemului obișnuit, fără suplimentele pentru pensiile inferioare pensiei minime, să fie cel puțin egală cu cea a pensiei minime, ca urmare a faptului că discriminează în mod indirect femeile afiliate la regimul general, întrucât se aplică unui număr mult mai mare de femei decât de bărbați?

____________