Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španija) 20. novembra 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

(Zadeva C-843/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Tožena stranka: BT

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je v nasprotju s pravom Unije nacionalni predpis, kot je člen 208[(1)](c) splošnega zakona o socialni varnosti iz leta 2015, ki od vseh zavarovancev v splošnem sistemu zahteva, da je za to, da se lahko predčasno upokojijo po svoji volji, pokojnina, ki bi jo prejemali in se izračuna po navadnem sistemu brez doplačila do minimalne pokojnine, enaka vsaj minimalni pokojnini, ker posredno diskriminira ženske zavarovanke v okviru splošnega sistema, saj velja za veliko večje število žensk kot moških?

____________