Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 12. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam – Luksemburg, Nizozemska) – Izvršenje europskih uhidbenih naloga izdanih protiv JR (C‑566/19 PPU), YC (C‑626/19 PPU)

(spojeni predmeti C-566/19 PPU i C-626/19 PPU)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Hitni prethodni postupak – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Članak 6. stavak 1. – Pojam ,pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog’ – Kriteriji – Europski uhidbeni nalog koji je radi kaznenog progona izdalo državno odvjetništvo države članice)

Jezik postupka: francuski i nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

JR (C‑566/19 PPU), YC (C‑626/19 PPU)

Izreka

Članak 6. stavak 1. Okvirne odluke 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009., valja tumačiti na način da su pojmom „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog”, u smislu te odredbe, obuhvaćeni državni odvjetnici države članice, koji su zaduženi za kazneni progon, a nalaze se pod vodstvom i nadzorom hijerarhijski nadređenih osoba, ako na temelju svojeg položaja uživaju jamstvo neovisnosti, osobito u odnosu na izvršnu vlast, u okviru izdavanja europskog uhidbenog naloga.

Okvirnu odluku 2002/584, kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299, valja tumačiti na način da su zahtjevi koji se odnose na djelotvornu sudsku zaštitu na koju osoba protiv koje je radi kaznenog progona izdan europski uhidbeni nalog ima pravo, ispunjeni ako je, u skladu s pravom države članice izdavanja, u toj državi predviđen sudski nadzor pretpostavki za izdavanje takvog naloga i, osobito, njegove proporcionalnosti.

____________

1 SL C 337, 7. 1. 2019.

SL C 383, 11. 11. 2019.