Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam [Luxemburg, Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – a JR (C-566/19 PPU) és YC (C-626/19 PPU) ellen kibocsátott európai elfogatóparancsok végrehajtása

(C-566/19. PPU. és C-626/19. PPU. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – Sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás – Büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés – Európai elfogatóparancs – 2002/584/IB kerethatározat – A 6. cikk (1) bekezdése – A »kibocsátó igazságügyi hatóság« fogalma – Szempontok – Valamely tagállam ügyészsége által büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparancs)

Az eljárás nyelve: francia és holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

Rendelkező rész

A 2009. február 26-i 2009/299/IB tanácsi kerethatározattal módosított, az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a „kibocsátó igazságügyi hatóság” e rendelkezés értelmében vett fogalmába tartoznak valamely tagállamnak a vádhatósági feladatokat ellátó és a feletteseik irányítása és ellenőrzése alatt álló ügyészei, amennyiben a jogállásuk a végrehajtó hatalomtól való függetlenség garanciáját nyújtja az európai elfogatóparancs kibocsátása keretében.

A 2009/299 kerethatározattal módosított 2002/584 kerethatározatot úgy kell értelmezni, hogy a büntetőeljárás lefolytatása céljából kibocsátott európai elfogatóparanccsal érintett személyt megillető hatékony bírói jogvédelemhez kapcsolódó követelmények teljesülnek, ha a kibocsátó tagállam joga szerint az elfogatóparancs kibocsátásának feltételei, különösen pedig annak arányos jellege e tagállamban bírósági felülvizsgálat tárgyát képezik.

____________

1 HL C 337., 2019.10.7

HL C 383., 2019.11.11