Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 decembrie 2019 (cereri de decizie preliminară formulate de Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam – Luxemburg, Țările de Jos) – Executarea unor mandate europene de arestare emise împotriva lui JR (C-566/19 PPU), a lui YC (C-626/19 PPU)

(Cauzele conexate C-566/19 PPU și C-626/19 PPU)1

[Trimitere preliminară – Procedură preliminară de urgență – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolul 6 alineatul (1) – Noțiunea de „autoritate judiciară emitentă” – Criterii – Mandat european de arestare emis de parchetul unui stat membru pentru efectuarea urmăririi penale]

Limba de procedură: franceza și neerlandeza

Instanța de trimitere

Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam

Părțile din procedura principală

JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU)

Dispozitivul

Articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009, trebuie interpretat în sensul că intră în sfera noțiunii de „autoritate judiciară emitentă”, în sensul acestei dispoziții, magistrații din cadrul parchetului unui stat membru, care exercită acțiunea penală și se află sub îndrumarea și controlul superiorilor lor ierarhici, din moment ce statutul lor le conferă o garanție de independență, în special în raport cu puterea executivă, la emiterea mandatului european de arestare.

Decizia-cadru 2002/584, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299, trebuie interpretată în sensul că cerințele inerente unei protecții jurisdicționale efective de care trebuie să beneficieze o persoană pe numele căreia a fost emis un mandat european de arestare pentru efectuarea urmăririi penale sunt îndeplinite din moment ce, în conformitate cu legislația statului membru emitent, condițiile de emitere a acestui mandat și în special caracterul său proporțional fac obiectul unui control jurisdicțional în acest stat membru.

____________

1     JO C 337, 7.10.2019

    JO C 383, 11.11.2019.