Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. listopada 2019. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – ITH Comercial Timişoara SRL protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

(predmet C-734/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti

Stranke

Tužitelj: ITH Comercial Timişoara SRL

Tuženici: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Prethodna pitanja

1.1.    Dopušta li se odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , konkretno člancima 167. i 168., načelom pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja, načelom nediskriminacije i načelom porezne neutralnosti, ili im se protivi to da porezni obveznik koji je imao određene troškove ulaganja s namjerom da ih namijeni izvršenju oporezive transakcije, gubi pravo na odbitak PDV-a za te troškove ako se kasnije odustane od predviđenog ulaganja?

1.2.    Dopušta li se navedenim odredbama i načelima ili im se protivi to da se u slučaju odustajanja od ulaganja, pravo na odbitak dovodi u pitanje i u okolnostima koje nisu one u kojima je porezni obveznik počinio zlouporabu ili utaju?

1.3.    Dopušta li se navedenim odredbama i načelima ili im se protivi tumačenje na način da okolnosti u kojima se u slučaju odustajanja od ulaganja može dovesti u pitanje pravo na odbitak uključuju:

1.3.1.        naknadno ostvarenje rizika neprovedbe ulaganja koji je poreznom obvezniku bio poznat u trenutku nastanka troškova za ulaganje, kao što je činjenica da javno tijelo nije odobrilo urbanistički plan koji je potreban za provedbu predmetnog ulaganja;

1.3.2.        promjenu gospodarskih okolnosti tijekom vremena tako da predviđeno ulaganje izgubi profitabilnost koju je imalo u trenutku kada je započeto?

1.4.    Treba li odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i opća načela europskog prava tumačiti na način da se u slučaju odustajanja od ulaganja:

1.4.1.        zlouporaba ili utaja kojima se opravdava dovođenje u pitanje prava na odbitak predmnijevaju, ili pak da ih porezna tijela moraju dokazati;

1.4.2.        dokaz zlouporabe ili utaje može biti obična presumpcija, ili su pak potrebni objektivni dokazi?

1.5.    Dopušta li se odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednosti i općim načelima europskog prava, ili pak oni isključuju to da se u slučaju odustajanja od ulaganja, zlouporaba ili utaja kojima se opravdava dovođenje u pitanje prava na odbitak, uzmu u obzir ako se porezni obveznik ne može koristiti robom i uslugama za koje je odbio PDV za bilo koju svrhu, a time niti u isključivo privatne svrhe?

1.6.    Treba li odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i opća načela europskog prava tumačiti na način da u slučaju odustajanja od ulaganja, okolnosti koje su nastale nakon što je porezni obveznik stvorio troškove, kao što su primjerice (i.) nastupanje gospodarske krize ili (ii.) ostvarenje rizika neprovedbe ulaganja koji je postojao u trenutku kada su nastali troškovi za ulaganje (na primjer, činjenica da javno tijelo nije odobrilo urbanistički plan koji je nužan za provedbu predmetnog ulaganja) ili (iii.) izmjena procjena u pogledu profitabilnosti ulaganja, predstavljaju okolnosti koje ne ovise o volji poreznog obveznika i koje se mogu uzeti u obzir prilikom određivanja njegove dobre vjere?

1.7.    Treba li odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, konkretno članke 184. i 185, načelo pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja, načelo nediskriminacije i načelo porezne neutralnosti tumačiti na način da odustajanje od ulaganja predstavlja slučaj ispravka PDV-a?

Drugim riječima, u slučaju naknadnog odustajanja od ulaganja, ostvaruje li se činjenica da se dovodi u pitanje pravo na odbitak PDV-a za određene troškove ulaganja koji su poreznom obvezniku nastali s namjerom da ih namijeni izvršenju oporezive transakcije, mehanizmom ispravka PDV-a?

1.8.    Dopušta li se odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost ili im se protivi nacionalno zakonodavstvo kojim se taksativno propisuje da se pravo na odbitak PDV-a za ulaganja od kojih se odustalo može zadržati isključivo u dva slučaja utvrđena u dvjema presudama Suda na koje se ukratko upućuje: (i.) ako zbog okolnosti neovisnih o njegovoj volji, porezni obveznik nikada ne iskoristi tu robu/usluge za svoju gospodarsku djelatnost, kao što je Sud Europske unije utvrdio u predmetu C-37/95, Belgische Staat protiv Ghent Coal Terminal NV, kao i (ii.) u drugim slučajevima u kojima stečene robe/usluge za koje je ostvareno pravo na odbitak nisu iskorištene za gospodarsku djelatnost poreznog obveznika zbog objektivnih razloga neovisnih o njegovoj volji, kao što je to utvrdio Sud Europske unije u predmetu C-110/94, Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) protiv Belgijske države?

1.9.    Dopušta li se odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, načelom pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja, ili im se protivi to da porezna tijela opozovu priznavanja koja su sadržana u ranijim izvješćima o poreznom nadzoru ili u ranijim odlukama povodom žalbi u upravnom postupku:

1.9.1.        u smislu da je privatni subjekt stekao robu i usluge s namjerom ih namijeni izvršenju oporezive transakcije;

1.9.2.        u smislu da je odgoda ili odustajanje od projekta ulaganja uzrokovala određena okolnost koja ne ovisi o volji poreznog obveznika?

2.1.    Dopušta li se odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, konkretno članka 28., ili im se protivi to da se sustav komisionara primjenjuje i izvan okvira ugovora o nalogu bez zastupanja?

2.2.    Treba li odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, konkretno članak 28., tumačiti na način da se sustav komisionara primjenjuje kad porezni obveznik izgradi objekt u skladu sa zahtjevima i uvjetima djelatnosti druge pravne osobe, s ciljem zadržavanja vlasništva nad objektom i, nakon njegova dovršetka, isključivo davanja objekta u zakup toj drugoj pravnoj osobi?

2.3.    Treba li navedene odredbe tumačiti na način da izvođač u gore opisanoj situaciji treba fakturirati troškove ulaganja povezane s izgradnjom objekta, pravnoj osobi kojoj će taj objekt dati u zakup kada bude dovršen i od te pravne osobe naplatiti pripadajući PDV?

2.4.    Treba li navedene odredbe tumačiti na način da izvođač u gore opisanoj situaciji ima obvezu fakturirati troškove ulaganja i naplatiti pripadajući PDV kada konačno prestane s izvođenjem građevinskih radova zbog drastičnog smanjenja gospodarske djelatnosti osobe kojoj je taj objekt trebao dati u zakup, pri čemu je smanjenje prouzročeno time da bi ta osoba uskoro mogla postati nesolventna?

2.5.    Treba li odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i opća načela europskog prava tumačiti na način da porezna tijela mogu izmijeniti kvalifikaciju transakcija poreznog obveznika ne uzimajući u obzir odredbe ugovora koje je taj porezni obveznik sklopio, čak i ako predmetni ugovori nisu fiktivni?

2.6.    Dopušta li se odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, odnosno konkretno načelom pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja, ili im se protivi to da porezna tijela opozovu priznavanja poreznom obvezniku prava na odbitak PDV-a, koja su sadržana u ranijim izvješćima o poreznom nadzoru ili ranijim odlukama povodom žalbi u upravnom postupku?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)