Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Alba Iulia (Rumænien) den 5. november 2019 – Flavourstream SRL mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov og Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Sag C-822/19)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Alba Iulia

Parter i hovedsagen

Appellanter, sagsøgte i første instans: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov og Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Indstævnt, sagsøger i første instans: Flavourstream SRL

Præjudicielt spørgsmål

Skal nomenklaturen, der er opført som bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved gennemførelsesforordning 2016/1821 1 , fortolkes således, at produktet »AURIC GMO FREE«, som er genstand for den foreliggende tvist, skal tariferes i KN-underposition 1702 90 95 eller KN-underposition 2912 49 00?

____________

1     Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6.10.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT 2016, L 294, s. 1).