Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Alba Iulia (Rumeenia) 5. novembril 2019 – Flavourstream SRL versus Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(kohtuasi C-822/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Alba Iulia

Põhikohtuasja pooled

Apellandid, vastustajad esimeses kohtuastmes: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Vastustaja apellatsioonimenetluses, kaebaja esimeses kohtuastmes: Flavourstream SRL

Eelotsuse küsimus

Kas määruse nr 2658/87, mida on muudetud rakendusmäärusega nr 2016/18211 , I lisas sisalduvat nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et käesolevas asjas vaidlusalune toode „AURIC GMO FREE“ tuleb klassifitseerida selle nomenklatuuri alamrubriiki 1702 90 95 või alamrubriiki 2912 49 00?

____________

1 Komisjoni 6. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1821, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT 2016, L 294, lk 1).