Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) on esittänyt 5.11.2019 – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov ja Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu v. Flavourstream SRL

(asia C-822/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Alba Iulia

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov ja Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

Vastapuoli: Flavourstream SRL

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen N:o 2658/87 liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella 2016/1821,1 olevaa nimikkeistöä tulkittava siten, että tämän riita-asian kohteena oleva Auric GMO Free -tuote on luokiteltava tariffin alanimikkeeseen 1702 90 95, vai onko se luokiteltava alanimikkeeseen 2912 49 00?

____________

1 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 6.10.2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1821 (EUVL 2016, L 294, s. 1).