Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2019. uputila Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunjska) – Flavourstream SRL protiv Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

(predmet C-822/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Alba Iulia

Stranke

Žalitelji, tuženici u prvostupanjskom postupku: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

Druga stranka u žalbenom postupku, tužitelj u prvostupanjskom postupku: Flavourstream SRL

Prethodno pitanje

Treba li nomenklaturu iz Priloga I. Uredbi br. 2658/87, kako je izmijenjen Provedbenom uredbom 2016/18211 , tumačiti na način da se proizvod „AURIC GMO FREE” koji je predmet ovoga spora, razvrstava u tarifni podbroj 1702 90 95 ili u tarifni podbroj 2912 49 00 te nomenklature?

____________

1 Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 2016., L 294, str. 1. i ispravci SL 2016., L 329, str. 119. i SL 2017., L 150, str. 19.)