Language of document :

A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2019. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Flavourstream SRL kontra Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

(C-822/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Alba Iulia

Az alapeljárás felei

Fellebbezők: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

Ellenérdekű fél: Flavourstream SRL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2658/87 rendelet 2016/1821 végrehajtási rendelettel1 módosított I. mellékletében szereplő nómenklatúrát, hogy a jelen jogvita tárgyát képező „AURIC GMO FREE” terméket e nómenklatúra 1702 90 95 vámtarifaalszáma vagy 2912 49 00 alszáma alá kell besorolni?

____________

1 A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2016. október 6-i 2016/1821/EU bizottsági végrehajtási rendelet (HL 2016. L 294., 1. o.).