Language of document :

2019 m. lapkričio 5 d. Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Flavourstream SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Byla C-822/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Alba Iulia

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės, atsakovės pirmojoje instancijoje: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Braşov – Biroul Vamal de Interior Sibiu

Kita apeliacinio proceso šalis, pareiškėja pirmojoje instancijoje: Flavourstream SRL

Prejudicinis klausimas

Nomenklatūra, pateikta Reglamento Nr. 2658/87, iš dalies pakeisto Įgyvendinimo reglamentu 2016/18211 , I priede, aiškintina taip, kad produktas „AURIC GMO FREE“, dėl kurio kilo šis ginčas, turi būti priskiriamas prie šios nomenklatūros 1702 90 95 ar prie 2912 49 00 tarifinės subpozicijos?

____________

1 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 294, 2016, p. 1; klaidų ištaisymas OL L 150, 2017, p. 19).