Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Alba Iulia (Roemenië) op 5 november 2019 – Flavourstream SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior

(Zaak C-822/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Alba Iulia

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Verwerende partij: Flavourstream SRL

Prejudiciële vraag

Moet de nomenclatuur in bijlage I van verordening nr. 2658/87, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening 2016/18211 , aldus worden uitgelegd dat het in het onderhavige geding aan de orde zijnde product „AURIC GMO FREE” wordt ingedeeld onder tariefpostonderverdeling 1702 90 95 of onder onderverdeling 2912 49 00?

____________

1 Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821 van de Commissie van 6 oktober 2016 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB 2016 L 294, blz. 1).