Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Alba Iulia (România) la data de 5 noiembrie 2019 – Flavourstream SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Cauza C-822/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Alba Iulia

Părţile din acţiunea principală

Recurente pârâte: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Intimată reclamantă: Flavourstream SRL

Întrebarea preliminară

Dacă nomenclatura care figurează în anexa I la Regulamentul nr. 2658/87, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare nr. 2016/18211 , trebuie interpretată în sensul că produsul „AURIC GMO FREE”, în discuție în prezentul litigiu, se clasifică la subpoziția tarifară 1702 90 95 sau la subpoziția 2912 49 00 din această nomenclatură?

____________

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei din 6 octombrie 2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 2016 L 294, p. 1).