Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Alba Iulia (Romunija) 5. novembra 2019 – Flavourstream SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Zadeva C-822/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Alba Iulia

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika (toženi stranki na prvi stopnji): Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Regională Vamală Braşov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

Nasprotna stranka (tožeča stranka na prvi stopnji): Flavourstream SRL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi št. 2658/87, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo 2016/18211 , razlagati tako, da je treba izdelek „AURIC GMO FREE“, ki je predmet obravnavanega spora, uvrstiti pod tarifno podštevilko 1702 90 95 ali pod podštevilko 2912 49 00 navedene nomenklature?

____________

1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL 2016, L 294, str. 1).