Language of document :

A Conseil d’État (Franciaország) által 2019. december 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux kontra Ministre de la Transition écologique et solidaire

(C-900/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d’État

Az alapeljárás felei

Felperesek: One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Alperes: Ministre de la Transition écologique et solidaire

Másik fél: Fédération nationale des Chasseurs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 9. cikke (1) bekezdése c) pontjának rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes, ha a tagállamok engedélyezik az olyan befogásra vagy megölésre alkalmazott eszközök, eljárások vagy módszerek használatát, amelyek – akár csekély mértékben és csak ideiglenesen – járulékos fogásokhoz vezethetnek? Adott esetben milyen – többek között e járulékos fogások korlátozott hányadával vagy mértékével, az engedélyezett vadászati mód az állat elpusztulásával főszabály szerint nem járó jellegével és a véletlenül elejtett fajok komolyabb sérülése nélküli szabadon engedése iránti kötelezettséggel kapcsolatos –kritériumokat lehet megállapítani ahhoz, hogy az e rendelkezések által előírt szelektivitási feltételt teljesültnek lehessen tekinteni?

A 2009. november 30-i irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy a madarak rekreációs célú vadászatának a hagyományos gyakorlatokban elfogadott módjai és eszközei alkalmazásának megőrzésére irányuló célkitűzés, amennyiben ugyanezen bekezdés c) pontjában az ilyen eltérésre előírt összes többi feltétel teljesül, igazolhatja a 9. cikk (1) bekezdése értelmében vett megfelelő megoldás hiányát, lehetővé téve ezáltal az eltérést az ilyen vadászati módok és eszközök 8. cikkben előírt tilalmától?

____________

1 A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2010, L 20, 7. o.)