Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Brașov (Romania) on esittänyt 24.10.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat LG ja MH

(asia C-790/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Brașov

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset pääasiassa

LG ja MH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko [direktiivin 2015/8491 1 artiklan 3 kohdan a alakohtaa] tulkittava siten, että henkilöä, joka harjoittaa rahanpesurikoksen tunnusmerkistön täyttävää toimintaa, on aina pidettävä eri henkilönä kuin henkilöä, joka tekee alkuperäisen rikoksen (oletettu rikos, josta rahanpesun kohteena ollut raha on peräisin).

____________

1 Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849 (EUVL 2015, L 141, s. 73).