Language of document :

Cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Braşov (România) la data de 24 octombrie 2019 – procedură penală împotriva LG, MH

(Cauza C-790/19)

Limba de procedură: româna

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Braşov

Părţile din acţiunea principală

LG, MH

Întrebarea preliminară

Articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei1 trebuie interpretat în sensul că persoana care comite activitatea materială care se circumscrie infracțiunii de spălare a banilor este întotdeauna o altă persoană decât cea care comite infracțiunea predicat (infracțiunea premisă din care provin banii supuși acțiunii de spălare)?

____________

1 JO 2015, L 141, p. 73.