Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 2. detsembril 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe versus Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(kohtuasi C-879/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Vastustaja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes, muudetud nõukogu 2. detsembri määrusega nr 118/971 , mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1992/20062 , artikli 14 lõike 2 esimeses lauses kasutatud mõistet „tavaliselt kahe või enama liikmesriigi territooriumil töötav isik“ tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab isikut, kes ühe ja sama töölepingu raames, mis on sõlmitud ühe ja sama tööandjaga, töötab lepinguga hõlmatud aja jooksul vähemalt kahe liikmesriigi territooriumil, mitte korraga ega paralleelselt, vaid üksteisele vahetult järgnevate paarikuiste perioodide jooksul?

____________

1 EÜT 1997, L 28, lk 1; ELT eriväljaanne 05/03, lk 3.

2 ELT 2006, L 392, lk 1.