Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 2.12.2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(asia C-879/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Vastapuoli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97,1 sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1992/2006,2 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä lauseessa käytettyä kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevän henkilön käsitettä tulkittava siten, että se kattaa henkilön, joka yhden ja saman työsopimuksen, joka on solmittu yhden ja saman työnantajan kanssa, puitteissa tämän sopimuksen voimassaoloaikana suorittaa työtä vähintään kahden jäsenvaltion alueella, ei samanaikaisesti tai rinnakkain, vaan peräkkäisinä välittömästi toisiaan seuraavina muutaman kuukauden pituisina ajanjaksoina?

____________

1 EYVL 1997, L 28, s. 1.

2 EUVL 2006, L 392, s.1.