Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. prosinca 2019. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe protiv Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

(predmet C-879/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Tuženik: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Prethodno pitanje

Treba li pojam osobe koja je uobičajeno zaposlena na državnom području dviju ili više država članica, koji se upotrebljava u članku 14. stavku 2. prvoj rečenici Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice u verziji koja proizlazi iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 118/97 od 2. prosinca 1996.1 , kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1992/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006.2 , tumačiti na način da obuhvaća osobu koja u okviru istog ugovora o radu sklopljenog s istim poslodavcem i u razdoblju obuhvaćenom tim ugovorom ne obavlja djelatnost na području svake od najmanje dviju država članica istodobno ili usporedno, nego tijekom uzastopnih razdoblja od nekoliko mjeseci?

____________

1 SL 1997, L 28, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 5., str. 7.

2 SL 2006, L 392, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 260.