Language of document :

2019 m. gruodžio 2 d. Sąd Najwyższy (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Byla C-879/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Atsakovas: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Prejudicinis klausimas

Ar Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/711 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1992/20062 , 14 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje vartojamą sąvoką „[paprastai] dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijoje pagal darbo sutartį dirbantis asmuo“ reikia aiškinti taip, kad ji apima asmenį, kuris pagal tą pačią darbo sutartį, sudarytą su tuo pačiu darbdaviu, šios sutarties laikotarpiu dirba kiekvienos iš mažiausiai dviejų valstybių narių teritorijoje ne sinchroniškai ar lygiagrečiai, bet per vienas po kito einančius kelių mėnesių laikotarpius?

____________

1 OL L 28, 1997, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 3.

2 OL L 392, 2006, p. 1.