Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 2 decembrie 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

(Cauza C-879/19)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Părțile din procedura principală

Recurentă: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Intimată: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

Întrebările preliminare

Noțiunea de persoană care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată pe teritoriul a două sau mai multe state membre, utilizată la articolul 14 punctul 2 prima teză din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, astfel cum a fost modificat și actualizat prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 19961 și modificat ulterior prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 20062 , trebuie interpretată în sensul că include o persoană care, în cadrul unuia și aceluiași contract de muncă încheiat cu unul și același angajator, pe durata acestui contract, lucrează pe teritoriul fiecăruia dintre cel puțin două state membre, dar nu simultan ori în paralel, ci pe perioade consecutive de câteva luni?

____________

1 JO 1997, L 28, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 4, p. 35.

2 JO 2006, L 392, p. 1, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 288.