Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 2. decembra 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

(Zadeva C-879/19)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe

Tožena stranka: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pojem osebe, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic, iz člena 14(2), prvi stavek, Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti v različici, ki izhaja iz Uredbe Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 19961 in kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1992/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 20062 , razlagati tako, da zajema osebo, ki na podlagi ene same pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z enim delodajalcem, v obdobju, zajetim s to pogodbo, opravlja delo na ozemlju vsake od vsaj dveh držav članic ne sočasno ali vzporedno, ampak v zaporednih, neposredno sledečih si, nekajmesečnih obdobjih?

____________

1 Ul, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 3.

2 UL 2006, L 392, str. 1.