Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 26. listopadu 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze v. MI

(Věc C-870/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Odpůrce: MI

Předběžná otázka

Může být čl. 15 [odst. 7 nařízení č. 3821/851 ] vykládán, ve vztahu ke konkrétnímu případu řidiče motorového vozidla, jako pravidlo, které stanoví jediné celkové jednání s následným spácháním jediného porušení a uložení jediné sankce, anebo může při použití hmotněprávní kumulace zakládat tolik porušení a sankcí, kolik je dní, za které nebyly předloženy záznamové listy tachografu ve stanoveném časovém období („běžný den a předchozích 28 dnů“)?

____________

1     Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8).