Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. novembrī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

(Lieta C-870/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Pretsūdzības iesniedzējs: MI

Prejudiciālais jautājums

Vai [Regulas Nr. 3821/85 1 ] 15. panta [7. punkts] saistībā ar konkrēto gadījumu, kas attiecas uz mehāniskā transportlīdzekļa vadītāju, var tikt interpretēts kā tiesību norma, kura paredz vienu kopēju darbību, kad attiecīgi tiek izdarīts viens vienīgs pārkāpums un tiek noteikts viens vienīgs sods, vai tomēr, piemērojot kumulēšanos, tas var likt noteikt tik daudzus pārkāpumus un sodus, cik ir dienu, par kurām paredzētajā laika posmā (“kārtējā diena un iepriekšējās 28 dienas”) nav uzrādītas tahogrāfa reģistrācijas diagrammas?

____________

1 Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85 (1985. gada 20. decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (OV 1985, L 370, 8. lpp.).