Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 26. novembra 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

(Zadeva C-870/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze

Tožena stranka: MI

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je mogoče člen 15 [odstavek 7 Uredbe št. 3821/851 ] v specifičnem primeru voznika tovornega vozila razlagati kot predpis, ki se nanaša na enotno skupno ravnanje, ki je privedlo do ene same kršitve in naložitvijo samo ene sankcije, ali pa lahko na podlagi kumulacije sankcij pomeni toliko kršitev in sankcij, kolikor je dni, za katere tahografski vložki in izpisi niso bili predloženi v predvidenem časovnem roku („tekoči dan in predhodnih 28 dni“)?

____________

1 Uredba Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 1, str. 227).