Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Πορτογαλία) στις 19 Νοεμβρίου 2019 – Super Bock Bebidas S.A. κατά Autoridade Tributária e Aduaneira

(Υπόθεση C-837/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Super Bock Bebidas S.A.

Καθής: Autoridade Tributária e Aduaneira

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Επέτρεπε το άρθρο 17, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας1 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977 (καθ’ ο μέρος όριζε ότι τα κράτη μέλη «δύνανται να διατηρήσουν όλες τις εξαιρέσεις, τις οποίες προβλέπει η εθνική τους νομοθεσία κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος της παρούσης οδηγίας»), σε νέο κράτος μέλος να θεσπίσει στην εσωτερική του νομοθεσία, κατά την ημερομηνία της προσχωρήσεώς του, εξαιρέσεις από το δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ;

2)    Έχει το άρθρο 17, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, της έκτης οδηγίας ταυτόσημο περιεχόμενο με το άρθρο 176, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ2 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 (καθ’ ο μέρος ορίζει ότι τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 1979 μπορούν να διατηρήσουν όλες τις εξαιρέσεις που προέβλεπε η ισχύουσα την ημερομηνία προσχωρήσεώς τους εθνική τους νομοθεσία), όσον αφορά την κρίσιμη ημερομηνία προκειμένου να καθοριστεί ποιες «εξαιρέσεις που προέβλεπε η εθνική τους νομοθεσία» μπορούν να διατηρηθούν;

3)    Στην περίπτωση κατά την οποία η Πορτογαλία μπορούσε, υπό το πρίσμα της έκτης οδηγίας, να διατηρήσει όλες τις εξαιρέσεις που προέβλεπε η εθνική της νομοθεσία την 1η Ιανουαρίου 1989, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της έκτης οδηγίας στην Πορτογαλία, πρέπει να θεωρηθεί ότι η οδηγία 2006/112/ΕΚ, η οποία προβλέπει ως κρίσιμη ημερομηνία την ημερομηνία της προσχωρήσεως (1η Ιανουαρίου 1986), μετέβαλε τη δυνατότητα αυτή;

4)    Απαγορεύει το άρθρο 176, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, να τεθούν, κατά την ημερομηνία προσχωρήσεως της Πορτογαλίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σε ισχύ κανόνες (όπως αυτοί του άρθρου 21, παράγραφος 1, του κώδικα περί φόρου προστιθέμενης αξίας) οι οποίοι προβλέπουν τον αποκλεισμό του δικαιώματος προς έκπτωση του φόρου σε σχέση με συγκεκριμένα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαμονής, διατροφής, ποτών, ενοικιάσεως οχημάτων, καυσίμων και διοδίων), στην περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω κανόνες είχαν ήδη δημοσιευθεί και η έναρξη ισχύος τους, ενώ είχε αρχικώς οριστεί για χρόνο πρότερο της προσχωρήσεως, μετατέθηκε για την ημερομηνία προσχωρήσεως;

5)    Έχουν το άρθρο 168, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2006/112 και η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας την έννοια ότι απαγορεύουν τη διατήρηση στην εσωτερική νομοθεσία κράτους μέλους κανόνων εξαιρέσεως από το δικαίωμα προς έκπτωση (όπως οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 21, παράγραφος 1, του κώδικα περί ΦΠΑ, σχετικά με έξοδα διαμονής, διατροφής, ποτών, ενοικιάσεως οχημάτων, καυσίμων και διοδίων), οι οποίοι εφαρμόζονται ακόμη και όταν αποδεικνύεται ότι τα αποκτηθέντα αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς των φορολογητέων πράξεων του υποκειμένου στον φόρο;

6)    Απαγορεύουν το άρθρο 176 της οδηγίας 2006/112 και η αρχή της αναλογικότητας την εφαρμογή εξαιρέσεων από το δικαίωμα προς έκπτωση που δεν προβλέπονται στην οδηγία αυτήν, αλλά που τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν δυνάμει του δευτέρου εδαφίου του εν λόγω άρθρου, όταν αποδεικνύεται ότι τα επίμαχα έξοδα έχουν αυστηρώς επαγγελματική φύση και τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς των φορολογητέων πράξεων του υποκειμένου στον φόρο;

____________

1 Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49).

2 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (EE 2006, L 347, σ. 1).