Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Judecătoria Sector 2 Bucureşti (Rumeenia) 1. oktoobril 2019 – IO versus Impuls Leasing România IFN SA

(kohtuasi C-725/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Judecătoria Sector 2 Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Hageja: IO

Kostja: Impuls Leasing România IFN SA

Eelotsuse küsimus

Kas tõhususe põhimõtet arvesse võttes tuleb direktiivi 93/13/EMÜ1 tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid nagu kehtivad Rumeenia normid sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi vastuvõetavuse tingimuste kohta – tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Codul de procedură civilă, seadusega nr 310/2018 muudetud redaktsioonis) artikli 713 lõige 2 –, mis ei võimalda sundtäitmise lubamatuks tunnistamise menetluses kontrollida tarbija taotlusel või kohtu omal algatusel seda, kas täitedokumendiks oleva liisingulepingu tingimused on ebaõiglased, kuna on olemas tavaline hagi, mille raames saab kontrollida, kas „tarbija“ ja „ettevõtja“ (vânzător sau furnizor) vahel sõlmitud lepingus on selle direktiivi tähenduses ebaõiglasi tingimusi?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk  288).