Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Judecătoria Sectorului 2 București (Romania) on esittänyt 1.10.2019 – IO v. Impuls Leasing România IFN SA

(asia C-725/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Judecătoria Sectorului 2 București

Pääasian asianosaiset

Valittaja: IO

Vastapuoli: Impuls Leasing România IFN SA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiiviä 93/13/ETY1 tehokkuusperiaate huomioon ottaen tulkittava siten, että se on esteenä täytäntöönpanon vastustamisen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä koskevan Romanian voimassa olevan lainsäädännön (siviiliprosessikoodeksin 713 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro 310/2018) kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan täytäntöönpanon vastustamisen yhteydessä tuomioistuimen ei ole kuluttajan pyynnöstä taikka viran puolesta mahdollista tutkia, ovatko täytäntöönpanoperusteena olevan leasingsopimuksen ehdot kohtuuttomia, koska on mahdollista nostaa yleinen kanne, jolla kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset sopimukset voidaan saattaa tutkittaviksi kyseisessä direktiivissä tarkoitetun ehtojen kohtuuttomuuden osalta?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).