Language of document :

A Judecătoria Sector 2 Bucureşti (Románia) által 2019. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IO kontra Impuls Leasing România IFN SA

(C-725/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Judecătoria Sector 2 Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: IO

Alperes: Impuls Leasing România IFN SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A tényleges érvényesülés elvére figyelemmel úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelvet,1 hogy azzal ellentétes a végrehajtási kifogás elfogadhatóságának feltételeivel kapcsolatos, hatályos román szabályozáshoz – a 310/2018. sz. törvénnyel módosított polgári perrendtartás 713. cikkének (2) bekezdéséhez – hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a végrehajtási kifogás keretében azon okból nem teszi lehetővé annak a fogyasztó kérelmére vagy a bíróság által hivatalból történő vizsgálatát, hogy egy végrehajtható okiratnak minősülő lízingszerződés feltételei tisztességtelenek-e, mert létezik olyan polgári jogi kereset, amelynek keretében az „eladó vagy szolgáltató” („vânzător sau furnizor”) és a „fogyasztó” között létrejött szerződés az ezen irányelv értelmében vett tisztességtelen feltételek fennállása szempontjából vizsgálhatók?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.)