Language of document :

2019 m. spalio 1 d. Judecătoria Sector 2 Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IO / Impuls Leasing România IFN SA

(Byla C-725/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Judecătoria Sector 2 Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: IO

Atsakovė: Impuls Leasing România IFN SA

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyva 93/13/EEB1 , atsižvelgiant į veiksmingumo principą, turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiami tokie nacionalinės teisės aktai kaip Rumunijos galiojantys teisės aktai, susiję su prieštaravimo dėl priverstinio vykdymo priimtinumo sąlygomis, t. y. Codul de procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas), iš dalies pakeisto Legea nr. 310/2018 (Įstatymas Nr. 310/2018), 713 straipsnio 2 dalis, pagal kurią, nagrinėjant prieštaravimą dėl priverstinio vykdymo nėra galimybės vartotojo prašymu ar teismo iniciatyva (ex officio) įvertinti, ar finansinės nuomos sutarties, kuri yra vykdomasis raštas, sąlygos yra sąžiningos, nes yra galimybė pateikti ieškinį pagal bendrosios teisės normas, kurį nagrinėjant būtų galima patikrinti ar sutartyse, sudarytose tarp „vartotojo“ ir „pardavėjo ar tiekėjo“ (vânzător sau furnizor) nėra nesąžiningų sąlygų, kaip jos suprantamos pagal šią direktyvą?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 15 sk., 2 t., p. 288).