Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Judecătoria Sector 2 Bucureşti (România) la data de 1 octombrie 2019 – IO / Impuls Leasing România IFN SA

(Cauza C-725/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Judecătoria Sector 2 Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Contestator: IO

Intimată: Impuls Leasing România IFN SA

Întrebarea preliminară

Directiva 93/13/CEE1 trebuie să fie interpretată, luând în considerare principiul efectivității, în sensul că se opune unei legislații naționale, precum reglementarea română în vigoare privind condițiile de admisibilitate a contestației la executare – articolul 713 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018 –, care nu conferă, în cadrul unei contestații la executare, posibilitatea de a examina, la cererea consumatorului sau de către instanță, din oficiu, dacă clauzele dintr-un contract de leasing ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv, pentru motivul că există o acțiune de drept comun în cadrul căreia contractele încheiate între un „consumator” și un „vânzător sau furnizor” („profesionist”) ar putea fi verificate sub aspectul existenței unor clauze abuzive în sensul acestei directive?

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului, din 5 aprilie 1993, privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993 L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273).