Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Judecătoria Sector 2 Bucureşti (Romunija) 1. oktobra 2019 – IO/Impuls Leasing România IFN SA

(Zadeva C-725/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Judecătoria Sector 2 Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka-vlagateljica ugovora: IO

Tožena stranka: Impuls Leasing România IFN SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba Direktivo 93/13/EGS1 , ob upoštevanju načela učinkovitosti, razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kakršna je veljavna romunska zakonodaja o pogojih za dopustnost ugovora zoper izvršbo – člen 713(2) zakonika o civilnem postopku, kot je bil spremenjen z Legea nr. 310/2018 (zakon št. 310/2018) – ki v okviru ugovora zoper izvršbo ne dopušča možnosti, da bi sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog potrošnika preučilo, ali so pogoji lizinške pogodbe, ki je izvršilni naslov, nepošteni, ker obstaja tožba občega prava, v okviru katere bi bilo mogoče preveriti, ali pogodbe, sklenjene med „potrošnikom“ in „prodajalcem ali ponudnikom“ („vânzător sau furnizor“), vsebujejo nepoštene pogoje v smislu navedene direktive?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).