Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. listopada 2019. uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie protiv CU

(predmet C-754/19)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Warszawie

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie

Tuženik: CU

Prethodna pitanja

Treba li članak 19. stavak 1. drugi podstavak u vezi s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji i vrijednošću vladavine prava iz tog članka i članak 6. stavke 1. i 2. u vezi s uvodnom izjavom 22. Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća1 tumačiti na način da dolazi do povrede zahtjevâ djelotvorne sudske zaštite, uključujući neovisnost pravosuđa i zahtjeva koji proizlaze iz pretpostavke nedužnosti, u situaciji u kojoj je sudski postupak, kao što je kazneni postupak protiv optuženog za počinjenje kaznenog djela iz članka 296. stavka 2. KZ-a i drugih, oblikovan tako da:

– u sastavu suda odlučuje sudac (sudac općinskog suda NI) koji je delegiran na temelju odluke koju je donio sam ministar pravosuđa sa suda koji je razinu niže u hijerarhiji, pri čemu nisu poznati kriteriji na temelju kojih je ministar pravosuđa delegirao tog suca, a nacionalno pravo ne predviđa sudski nadzor takve odluke i omogućuje ministru pravosuđa da u svakom trenutku opozove delegiranog suca;

Dolazi li do povrede zahtjevâ iz točke 1. u situaciji u kojoj protiv odluke u sudskom postupku poput onog opisanog u točki 1. stranke imaju pravo na izvanredno pravno sredstvo pred sudom kao što je Sąd Najwyższy (Vrhovni sud) protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu nema pravnog lijeka, a nacionalno pravo nalaže predsjedniku organizacijske jedinice tog suda (vijeća) nadležne za razmatranje pravnog sredstva obvezu dodjele predmeta prema abecednom popisu sudaca tog vijeća uz izričitu zabranu izostavljanja bilo kojeg suca, a u dodjeli predmeta sudjeluje i osoba koja je imenovana na zahtjev kolegijalnog tijela kao što je Krajowa Rada Sądownictwa (Državno sudbeno vijeće) koja je sastavljena od članova sudaca:

a) koje bira dom parlamenta koji zajednički glasuje za listu kandidata koju je ranije sastavio parlamentarni odbor iz redova kandidata koje su predložile parlamentarne frakcije ili tijelo tog doma na temelju prijava grupa sudaca ili građana, iz čega proizlazi da kandidate tijekom izbornog postupka tri puta podržavaju političar;

b) koji predstavljaju većinu u tom tijelu koja je dovoljna za donošenje odluke o upućivanju zahtjeva za imenovanje na dužnost sudaca, kao i drugih obvezujućih odluka koje zahtijeva nacionalno pravo?

Koji učinak sa stajališta prava Unije, uključujući odredbe i zahtjeve iz točke 1., ima odluka donesena u sudskom postupku koji je oblikovan kako je opisano u točki 1. i odluka donesena u postupku pred Sądom Najwyższym (Vrhovni sud), kada u donošenju te odluke sudjeluje osoba o kojoj je riječ u točki 2.?

Uvjetuje li pravo Europske unije, uključujući odredbe iz točke 1., učinak odluka iz točke 3. time je li predmetni sud odlučio u korist ili protiv okrivljenika?

____________

1 SL 2016., L 65, str. 1.; Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku