Language of document :

Žalba koju je 4. prosinca 2019. podnijela Irska protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 24. rujna 2019. u spojenim predmetima T-755/15 i T-759/15, Luksemburg i Fiat Chrysler Finance Europe protiv Komisije

(predmet C- 898/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Irska (zastupnici: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, agenti, S. Kingston, B. Doherty, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Fiat Chrysler Finance Europe,Veliko Vojvodstvo Luksemburg

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

ukine presudu Općeg suda od 24. rujna 2019. u spojenim predmetima T-755/15 i T-759/15, Luksemburg i Fiat Chrysler Finance Europe protiv Komisije;

poništi Odluku Komisije1 od 21. listopada 2015. i

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava te je pogrešno primijenio članak 107. stavak 1. UFEU-a u svom pristupu takozvanom „načelu nepristrane transakcije”.

Drugi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava te je pogrešno primijenio članak 107. stavak 1. UFEU-a u svojoj analizi selektivnosti.

Treći žalbeni razlog: Opći je sud prekršio dužnost obrazlaganja svoje presude.

Četvrti žalbeni razlog: Opći je sud prekršio načelo pravne sigurnosti dopustivši Komisiji da nadzire odluke nacionalnih poreznih uprava pozivajući se na Komisijinu verziju načela nepristrane transakcije koja je nepredvidljiva i čiji je sadržaj nepoznat.

Peti žalbeni razlog: Opći je sud povrijedio članke 4. i 5. UFEU-a te je nedopušteno primijenio pravila o državnim potporama za usklađivanje pravila država članica o izravnom oporezivanju.

____________

1 Odluka Komisije (EU) 2016/2326 оd 21. listopada 2015. o državnoj potpori SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) koju je dodijelio Luksemburg u korist društva Fiat (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7152) (SL 2016., L 351, str. 1.)