Language of document :

A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) által a T-755/15. és T-759/15. sz., Luxembourg és Fiat Chrysler Finance Europe kontra Bizottság egyesített ügyekben 2019. szeptember 24-én hozott ítélet ellen Írország által 2019. december 4-én benyújtott fellebbezés

(C-898/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Írország (képviselők: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC meghatalmazottak, S. Kingston, B. Doherty BL)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Fiat Chrysler Finance Europe, Luxemburgi Nagyhercegség

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-755/15. és T-759/15. sz., Luxembourg és Fiat Chrysler Finance Europe kontra Bizottság egyesített ügyekben 2019. szeptember 24-én hozott ítéletét;

semmisítse meg a 2015. október 21-i bizottsági határozatot,1 és

a Bizottságot kötelezze a jelen eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: a Törvényszék az úgynevezett „szokásos piaci ár elvévelˮ kapcsolatos megközelítése során tévesen alkalmazta a jogot, továbbá tévesen alkalmazta az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését.

Második jogalap: a Törvényszék a szelektív jelleggel kapcsolatban lefolytatott elemzése során tévesen alkalmazta a jogot, továbbá tévesen alkalmazta az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését.

Harmadik jogalap: a Törvényszék megsértette azt a kötelezettségét, hogy az ítéletét megindokolja.

Negyedik jogalap: a Törvényszék megsértette a jogbiztonság elvét, amikor helybenhagyta azt, hogy a Bizottság felülbírálhatja a nemzeti adóhatóságok által hozott határozatokat a szokásos piaci ár elvének a Bizottság által kialakított olyan változatára hivatkozva, amely nem volt előrelátható, és amelynek ismeretlen a tartalma.

Ötödik jogalap: a Törvényszék megsértette az EUSZ 4. cikket és az EUSZ 5. cikket, továbbá megengedhetetlen módon arra használta az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokat, hogy harmonizálja a tagállamok közvetlen adóztatással kapcsolatos szabályait.

____________

1 A Luxemburg által a Fiatnak nyújtott SA.38375 (2014/C korábbi 2014/NN) állami támogatásról szóló, 2015. október 21-i (EU) 2016/2326 bizottsági határozat (az értesítés a C(2015) 7152. számú dokumentummal történt) (HL 2016. L 351., 1. o.).