Language of document :

Pritožba, ki jo je Irska vložila 4. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 24. septembra 2019 v združenih zadevah T-755/15 in T-759/15, Luksemburg in Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

(Zadeva C-898/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Irska (zastopniki: M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, P. Gallagher SC, agenti, S. Kingston, B. Doherty, BL)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Fiat Chrysler Finance Europe, Veliko vojvodstvo Luksemburg

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 24. septembra 2019, Luksemburg in Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija (T-755/15 in T-759/15);

razglasi ničnost Sklepa Komisije1 z dne 21. oktobra 2015, in

Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, zlasti člen 107(1) PDEU, glede pristopa v zvezi s t. i. „neodvisnim tržnim načelom“.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, zlasti člen 107(1) PDEU, glede analize selektivnosti.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo obveznost obrazložitve sodbe.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo načelo pravne varnosti s tem, da je potrdilo, da Komisija lahko opravi nadzor nad odločbami nacionalnih davčnih uprav na podlagi Komisijine različice neodvisnega tržnega načela, ki ni predvidljiva in katere vsebina ni znana.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člena 4 in 5 PEU ter je nedopustno uporabilo pravila o državnih pomočeh za harmonizacijo pravil držav članic o neposrednem obdavčenju.

____________

1 Sklep Komisije (EU) 2016/2326 z dne 21. oktobra 2015 o državni pomoči SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), ki jo je Luksemburg odobril podjetju Fiat (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 7152) (UL 2016, L 351, str. 1).