Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Vicenza (Itálie) dne 15. listopadu 2019 – AV v. Ministero della Giustizia, Italská republika

(Věc C-834/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Vicenza

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: AV

Žalovaní: Ministero della Giustizia, Italská republika

Předběžná otázka

„Brání dosažení užitečného účinku směrnic 97/81/ES1 a 1999/70/ES2 takové vnitrostátní pojetí, které z pojmu „zaměstnanec na částečný úvazek“ uvedeného v ustanovení 2 rámcové dohody, která je přílohou směrnice 97/81/ES, a z pojmu „zaměstnanec v pracovním poměru na dobu určitou“ uvedeného v ustanovení 2 rámcové dohody, která je přílohou směrnice 1999/70/ES, vylučuje honorárního soudce Tribunálu, který vykonává pracovní činnost způsoby [popsanými v projednávané věci], které charakterizují výkon činnosti [žalobkyně] AV? “

____________

1     Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Příloha: Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku (Úř. věst. 1998, L 14, s. 9).

2     Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1999, L 175, s. 43).