Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Vicenza (Itaalia) 15. novembril 2019 – AV versus Ministero della Giustizia (justiitsministeerium), Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-834/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Vicenza

Põhikohtuasja pooled

Hageja: AV

Kostjad: Ministero della Giustizia (justiitsministeerium), Itaalia Vabariik

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivide 1997/81/EÜ1 ja 1999/70/EÜ2 soovitava toime saavutamist takistab riigisisene praktika, millega välistatakse direktiivile 1997/81/EÜ lisatud raamkokkuleppe klauslis 2 sätestatud mõiste „osalise tööajaga töötaja“ ja direktiivile 1999/70/EÜ lisatud raamkokkuleppe klauslis 2 sätestatud mõiste „tähtajaline töötaja“ kohaldamisalast esimese astme kohtu aukohtunik, kes töötab vastavalt eespool kirjeldatud töökorraldusele, mis iseloomustab AV tööülesannete täitmist?

____________

1     Nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 1997/81/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta (EÜT 1998, L 14, lk 9; ELT eriväljaanne 05/03, lk 267).

2     Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).