Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Vicenza (Italia) on esittänyt 15.11.2019 – AV v. Ministero della Giustizia ja Repubblica italiana

(asia C-834/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Vicenza

Pääasian asianosaiset

Kantaja: AV

Vastaajat: Ministero della Giustizia ja Repubblica italiana

Ennakkoratkaisukysymys

Estääkö kansallinen käytäntö, jossa direktiivin 1997/81/EY1 liitteenä olevan puitesopimuksen 2 lausekkeessa tarkoitetun ”osa-aikatyöntekijän” sekä direktiivin 1999/70/EY2 liitteenä olevan puitesopimuksen 2 lausekkeessa tarkoitetun ”määräaikaisen työntekijän” käsitteen ulkopuolelle jätetään onorario-tuomari, joka AV:n tavoin työskentelee edellä kuvatulla tavalla, direktiivien 1997/81/EY ja 1999/70/EY tehokkaan vaikutuksen toteutumisen?

____________

1 Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta 15.12.1997 annettu neuvoston direktiivi 97/81/EY (EYVL 1998, L 14, s. 9).

2 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).