Language of document :

A Tribunale di Vicenza (Olaszország) által 2019. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – AV kontra Ministero della Giustizia, Repubblica Italiana

(C-834/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Vicenza

Az alapeljárás felei

Felperes: AV

Alperesek: Ministero della Giustizia, Repubblica Italiana

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az 1997/81/EK1 és az 1999/70/EK irányelv2 hatékony érvényesülésének megvalósulásával az a nemzeti gyakorlat, amely kizárja a „részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak” az 1997/81/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 2. szakasza szerinti fogalmából és a „határozott időre alkalmazott munkavállalónak” az 1999/70/EK irányelvhez csatolt keretmegállapodás 2. szakasza szerinti fogalmából a Giudice Onorario di Tribunalét (GOT), aki munkatevékenységét a fent leírt, az AV által folytatott tevékenységet jellemző módon végzi?

____________

1 Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15 i 1997/81/EK tanácsi irányelv (HL 1998. L 14., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 267. o.) (a továbbiakban: 1997/81/EK irányelv) – Melléklet: A részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodás

2 Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)