Language of document :

2019 m. lapkričio 15 d. Tribunale di Vicenza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AV / Ministero della Giustizia, Italijos Respublika

(Byla C-834/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Vicenza

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: AV

Atsakovė: Ministero della Giustizia, Italijos Respublika

Prejudicinis klausimas

Ar veiksmingam direktyvų 97/81/EB1 ir 1999/70/EB2 įgyvendinimui prieštarauja nacionalinės gairės, pagal kurias Giudice Onorario di Tribunale (GOT), kuris savo profesinę veiklą vykdo [šioje byloje aprašytu būdu], apibūdinančiu AV vykdomą veiklą, nepatenka į sąvokos „darbuotojas, dirbantis ne visą darbo dieną“ apibrėžtį, numatytą prie Direktyvos 97/81/EB pridėto Bendrojo susitarimo 2 straipsnyje, ir į sąvokos „pagal terminuotą sutartį dirbantis darbuotojas“ apibrėžtį, numatytą prie Direktyvos 1999/70/EB pridėto Bendrojo susitarimo 2 punkte?

____________

1     1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė UNICE, CEEP ir ETUC (OL L 14, 1998, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 267).

2     1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).