Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Vicenza (Italia) la 15 noiembrie 2019 – AV/Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

(Cauza C-834/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale di Vicenza

Părțile din procedura principală

Reclamant: AV

Pârâte: Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

Întrebarea preliminară

Se opune realizării efectului util al Directivelor 97/81/CE1 și 1999/70/CE2 orientarea națională care exclude din noțiunea de „lucrător pe fracțiune de normă” menționată în clauza 2 din Acordul-cadru anexat la Directiva 97/81/CE și din noțiunea de „lucrător pe durată determinată” menționată în clauza 2 din Acordul-cadru anexat la Directiva 1999/70/CE judecătorul onorific (Giudice Onorario di Tribunale – GOT) care își desfășoară activitatea profesională în modalitățile descrise mai sus, care caracterizează prestația efectuată de AV?

____________

1     Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES – Anexă: Acordul-cadru privind munca pe fracțiune de normă (JO 1998, L 14, p. 9, Ediție specială 05/vol. 5, p. 35).

2     Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială 05/vol. 5, p. 129).