Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Vicenza (Italija) 15. novembra 2019 – AV/Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

(Zadeva C-834/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Vicenza

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: AV

Toženi stranki: Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali nacionalna usmeritev, ki iz pojma „delavec, ki dela s krajšim delovnim časom,“ iz določbe 2 okvirnega sporazuma, ki je priložen k Direktivi 1997/81/ES, in pojma „delavec, zaposlen za določen čas,“ iz določbe 2 okvirnega sporazuma, ki je priložen k Direktivi 1999/70/ES, izključuje častnega sodnika na sodišču prve stopnje (Giudice Onorario di Tribunale – GOT), ki svoje delovne naloge izvaja na zgoraj opredeljeni način, na katerega svoje delo opravlja tudi AV, ovira uresničevanje polnega učinka Direktive 1997/81/ES1 in 1999/70/ES2 ?

____________

1 Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 267).

2 Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).