Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 20 august 2019 – Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T. în calitate de administrator judiciar al activelor J & S Service UG

(Cauza C-620/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Recurent, apelant și pârât: Land Nordrhein-Westfalen

Intimat în recurs și în apel și reclamant: D. -H. T., în calitate de administrator judiciar al activelor J & S Service UG (având o răspundere limitată)

Parte implicată în procedură: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (Reprezentantul intereselor federale pe lângă Curtea Administrativă Federală)

Întrebările preliminare

Articolul 23 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (UE) 2016/6791 protejează și interesele autorităților financiare?

În cazul unui răspuns afirmativ, expresia „punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil” include de asemenea apărarea unei autorități financiare împotriva unor pretenții de drept civil şi trebuie ca acestea să fi fost deja invocate?

Dispoziția prevăzută la articolul 23 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/679, privind protejarea unui interes financiar important al unui stat membru în domeniul fiscal, permite o restricționare a dreptului de acces prevăzut la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 în legătură cu apărarea împotriva unor pretenții de drept civil formulate în contestarea insolvenței împotriva autorității financiare?

____________

1     Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).